Werkzaamheden Orthopedagoog-Generalist

“Een orthopedagoog-generalist is een gedragswetenschapper en tevens hoofdbehandelaar die u in kunt zetten als er facetten in de ontwikkelinggedrag, onderwijs en/ of de opvoeding van kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar thuis of op school niet naar tevredenheid verlopen.”

“Als het thuis of op school even niet zo lekker loopt kunnen er vele oorzaken zijn. Vaak is het lastig om precies uit te zoeken wat er aan de hand is en hoe het beste geholpen kan worden. Een orthopedagoog-generalist kan daarbij helpen.”

Ontstaan van problematiek: 
Leerproblemen, gedragsproblematiek of problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen ontstaan op de basisschool, op het voortgezet onderwijs of tijdens een studie in het beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

In de kinderleeftijd kunnen problemen ontstaan omtrent gedrag, aandacht/ concentratie, sociale regels, opstandig gedrag, faalangst of binnen het leren (cognitieve ontwikkeling). Sommige kinderen kunnen niet goed meekomen in het onderwijs, terwijl andere kinderen juist meer uitdaging kunnen gebruiken en te maken kunnen krijgen met onderpresteren. Als ouders is het in deze fase belangrijk, niet te lang te wachten en de problemen op te lossen. Kinderen zijn in deze periode nog erg leerbaar/ flexibel en met de juiste begeleiding kan erger zeker worden voorkomen.

De puberteit is een periode waarin kinderen zich razendsnel ontwikkelen en waarin hun zelfbewustzijn en zelfstandigheid snel toenemen. Ze kunnen dan ook last krijgen van agressief gedrag, somberheid, ze kunnen heel timide worden, moeite hebben met plannen & organiseren, met hun huiswerk of faalangst ontwikkelen. De schoolresultaten kunnen gaan tegenvallen. Ook kan uw zoon of dochter meer last krijgen van groepsdruk of verkeerde vrienden kiezen. Ook hier is het belangrijk, om niet te lang te wachten met hulp, maar er daadwerkelijk iets aan te doen. Hoe sneller u erbij bent, des te gemakkelijker het gedrag aan te pakken of te verbeteren is. Gedrag is immers aangeleerd en veranderbaar!

Tijdens een vervolgstudie na het voortgezet onderwijs kunnen studenten ook tegen problemen aanlopen. Deze praktijk kan helpen bij de juiste niveaubepaling, faalangst of bijvoorbeeld onderzoek doen naar mogelijke dyslexie en/ of dyscalculie. Met de desbetreffende verklaring kunnen er vrijstellingen binnen de studie worden aangevraagd, waardoor studeren weer haalbaar wordt. Dyslexie en/ of dyscalculie hebben immers niets te maken met intelligentiefactoren.

Voor volwassenen is het tevens mogelijk om deskundig advies te verkrijgen betreffende uw opvoeding, intelligentieprofiel of over dyslexie en/ of dyscalculie. Dit kunt u bijvoorbeeld nodig hebben voor compenserende mogelijkheden binnen uw opleiding of werk.

De werkzaamheden van een orthopedagoog-generalist:
Een orthopedagoog-generalist is een specialist met een brede blik op het gebied van kinderen, jongeren en (jong)volwassen. Een orthopedagoog-generalist is een op postmaster niveau opgeleide professional die advies, diagnostiek, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken zoals gedrags- en leerproblemen, maar ook om alle andere hindernissen die het een kind, jongere of (jong)volwassene lastig maken om volop mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Alhoewel het in de eerste plaats om de cliënt gaat, richt de orthopedagoog-generalist zich nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers, familie en vrienden, en alle anderen in de omgeving van de cliënt (het transactionele kader). Hij kijkt dus voor zijn beoordeling van de problemen en voor het aandragen van oplossingen naar de hele opvoedingssituatie. Voordat iemand zich orthopedagoog-generalist mag noemen moet hij na een studie pedagogische wetenschappen of psychologie met aanvullende vakken aan de universiteit, bijna 3000 uur werkervaring hebben, casussen indienen en moet hij een aanvullende studie van zeker twee jaar met succes hebben afgerond. Tijdens die studie wordt er zo’n 100 uur besteed aan supervisie Daarbij kijkt hij samen met een supervisor kritisch naar hoe hij in zijn werk in de praktijk doet, hoe hij behandelingen toepast en hoe hij met vragen, problemen en cliënten omgaat. Daarnaast volgt hij minstens 480 uur nascholing. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan hij zich registreren als NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen) orthopedagoog-generalist. Om de kwaliteit verder te waarborgen moet die registratie om de vijf jaar worden vernieuwd middels herregistratie, tegenwoordig ook bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) Als lid van de beroepsvereniging moet hij zich houden aan de beroepscode van de NVO, waarin onder andere regels staan over de kwaliteit en het omgaan met cliënten en vertrouwelijke informatie.