Medewerkers

“E. Bos Orthopedagogiek voor een
gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling” 

De medewerkers van de praktijk stellen zich graag aan u voor:

Eli Bos 

Foto website mei 2013

Mijn naam is Eli Bos en ik ben als orthopedagoog-generalist & kinder- en jeugdpsycholoog, de hoofdbehandelaar en de praktijkhouder van E. Bos Orthopedagogiek. Voorheen werkzaam als leerkracht, zorgcoördinator en staflid binnen het basisonderwijs. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met als Masteropleiding Orthopedagogiek. Daarna heb ik het postacademische traject voor Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog afgerond. Ik beschik over de basisaantekening diagnostiek en over het diploma leerkracht basisonderwijs, Intern Begeleider en leerkracht bewegingsonderwijs. Ik ben lid en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en ben ingeschreven in het BIG-register. Door mijn diverse werkzaamheden ben ik gewend om zowel met reguliere groepen kinderen te werken als met kinderen met een individuele zorgvraag. Daarnaast ben ik verbonden als docent aan de HBO opleiding Toegepaste Psychologie voor de vakken ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie, pedagogiek en beroepsethiek.

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Toch kunnen er allerlei factoren zijn vanuit de omgeving, maar ook vanuit het kind zelf, die deze ontwikkeling in de weg staan. Mijn doelstelling is om deze kinderen verder te helpen en/ of de problemen op te lossen. Dit kan zowel in de thuissituatie als in de onderwijsleersituatie. Als orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog probeer je door middel van onderzoek (diagnostiek) de oorzaken van het gedrag of bepaalde gevoelens duidelijk te krijgen en deze door middel van behandeling te verbeteren of veranderen. Soms is alleen diagnostiek voldoende en soms kan er direct worden begonnen met een behandeling. Zo krijgt iedere cliënt een traject op maat.

Een orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog geeft daarnaast advies, tips en trainingen aan kinderen, ouders en leerkrachten. Een nauwe samenwerking met de ouders en leerkrachten is dan ook van het grootste belang. Mijn motto is om niet naar de problemen te kijken, maar naar de oplossingen. Benader problemen als “een tekort aan vaardigheden die nog aangeleerd moeten worden”. Gedrag is immers voor een groot gedeelte aangeleerd en dus veranderbaar! Vanuit positieve elementen probeer ik stapje voor stapje kinderen en jongeren in de leeftijd van de basisschool, het voortgezet onderwijs en de vervolgstudies in het beroeps – of hoger onderwijs verder te helpen met hun ontwikkeling.

Als orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog vind ik een nauwe betrokkenheid bij het onderwijsleerproces erg belangrijk en werk graag samen met onderwijsinstellingen. Mijn achtergrond als leerkracht zet ik in om realistische handelingsgerichte adviezen richting het onderwijs te kunnen geven. Mijn ervaring uit beide beroepen probeer ik op deze manier zo goed mogelijk te combineren.

Hanneke de Wit 

Mijn naam is Hanneke de Wit en heb aan de Universiteit van Utrecht mijn Master Orthopedagogiek afgerond. Daarvoor heb ik vier jaar lang een peutergroep op een kinderdagverblijf geleid. Hier heb ik ervaring opgedaan met het observeren van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en uitgebreid kennis kunnen maken met de ontwikkeling van het jonge kind en de eerste vaardigheden die worden opgedaan in een groep.  Ik wilde naast het leiden van een peutergroep meer kunnen betekenen voor ouders die vragen hadden over opvoeden en/of voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dit heeft geleid tot het volgen van de master in Utrecht. Tijdens mijn masterperiode heb ik ervaring opgedaan als behandelcoördinator in de gespecialiseerde jeugdzorg. Daar werkte ik met uit huis geplaatste jongeren. Ik ben dus gewend om met zowel jonge kinderen als jongeren/ jongvolwassenen te werken. Momenteel ben ik vier dagen in de week werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek, voor zowel diagnostiek als behandeling. Ik wil graag samen met ouders en kinderen werken om problemen te verminderen en competenties te vergroten. Dit doe ik met een open houding en gericht op mogelijkheden. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag.

Elisa Gildevoet 

Mijn naam is Elisa Gildevoet en ik ben academisch leerkracht en orthopedagoog. Ik heb aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mijn master Orthopedagogiek en diagnostiekaantekening behaald. Op dit moment ontwikkel ik mijzelf als specialist op het gebied van hoogbegaafdheid door het volgen van de RITHA-Specialist (Radboud International Training on High Ability) opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De afgelopen jaren heb ik lesgegeven in verschillende leerjaren van het basisonderwijs. Ook gaf ik les aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en coaching aan leerkrachten om leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid op een juiste wijze te ondersteunen en te begeleiden. Als leerkracht en orthopedagoog heb ik oog voor het individu en richt ik mij graag op de positieve ontwikkelingen en mogelijkheden. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarbij van groot belang. Op de woensdagen en donderdagen ben ik werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek. Daarnaast werk ik als hoogbegaafdheidsspecialist in het basisonderwijs in Capelle aan den IJssel.

Amber Santegoets 

Mijn naam is Amber Santegoets en ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig in de praktijk als orthopedagoog i.o. Dit doe ik vanuit de master pedagogische wetenschappen, die ik volg aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Naast mijn studie en stage werk ik ook bij een kindcentrum, waar ik als allrounder werk op de BSO of het kinderdagverblijf. Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik mijn diploma als pedagoog reeds behaald. Ik vind het erg belangrijk om naar ieder kind als een eigen persoon te kijken. Ieder kind is uniek en ik vind het mooi dat ik met mijn stage en later mijn werk bij kan dragen aan het persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen.​

Elysa Stam 

Elysa website

Mijn naam is Elysa Stam en ik ben werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek als maatschappelijk werker en als orthopedagoog i.o. Ik ben drie dagen per week aanwezig op de praktijk, te weten maandag, woensdag en vrijdag. Deze praktijk staat voor maatwerk, waardoor ik hoop bij te dragen aan het geluk van de kinderen en hun omgeving, om voor hen hun periode van ontwikkeling zo gezond mogelijk te maken en te houden. Kinderen verdienen het om tot hun recht te komen in zowel hun thuis- en schoolsituatie. Mijn ervaring als maatschappelijk werker maakt dat ik zowel positieve punten als valkuilen van cliënten goed in kaart kan brengen en samen stap voor stap kan beoordelen wat een cliënt nodig heeft om mee verder te kunnen, dit vaak ook in samenspraak met ouders en/ of leerkrachten. De orthopedagogiek breidt dit uit door middel van diagnostiek en/ of behandeling om hulpvragen nog gerichter in kaart te kunnen brengen. Niet een standaardanalyse, maar gericht maatwerk voor de cliënt maakt dit werk zo dankbaar.

Anne van der Meer

Mijn naam is Anne van der Meer en ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig op de praktijk als psycholoog i.o. Mijn bachelorsdiploma psychologie heb ik reeds behaald en op het moment ben ik bezig met de masteropleiding Clinical Child & Adolescent Psychology te Universiteit Leiden. Naast mijn studie werk ik bij Slachtofferhulp Nederland, waar ik geleerd heb om (zonder waardeoordeel) te luisteren en samen met de cliënt vooruit te kijken. Een omgeving is erg bepalend  voor het functioneren van een kind; daarom breng ik graag het hele systeem in kaart en bekijk ik de hulpvraag vanuit meerdere perspectieven. Ik sta voor een persoonlijke en eerlijke aanpak en hoop zo te kunnen bijdragen aan een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind!

Vera van Gils 

Mijn naam is Vera van Gils. Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig in de praktijk als orthopedagoog in opleiding. Vorig jaar heb ik mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en dit schooljaar volg ik de master Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn bachelor heb ik verschillende stages gelopen. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met het observeren van kinderen en het afnemen van intelligentietests. Tijdens mijn stages was ik werkzaam binnen de onderwijssetting met een orthopedagoog of leerkracht. Dit heb ik met zeer veel plezier gedaan. Ik vind het fijn om kinderen te kunnen helpen. In de toekomst hoop ik mijn vaardigheden in het doen van onderzoek en behandeling verder te kunnen ontwikkelingen, zodat ik bij kan dragen aan de ontwikkeling van ieder kind!

Cora Buijk

Mijn naam is Cora Buijk en ik ben werkzaam als officemanager in de praktijk. Ik ben in de ochtenden aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Naast het leggen van het eerste contact tussen cliënt en praktijk, beantwoord ik ook diens vragen, alsook het inplannen van de afspraken, opvragen van documenten en allerlei aanverwante zaken.

Hiernaast werk ik als verzorgende in het ziekenhuis. Ik vind het mooi om het welbevinden van mensen te vergroten door ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden aan hen die het nodig hebben. Hierbij gebruik ik mijn enthousiasme, empathisch vermogen, ervaring met verschillende doelgroepen en mijn streven naar kennisvergroting.

Ik sta u graag te woord via telefoon en/of mailcontact.