Medewerkers

“E. Bos Orthopedagogiek voor een
gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling” 

De medewerkers van de praktijk stellen zich graag aan u voor:

Eli Bos 

Foto website mei 2013

Mijn naam is Eli Bos en ik ben als orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog & kinder- en jeugdpsycholoog, de hoofdbehandelaar en de praktijkhouder van E. Bos Orthopedagogiek. Voorheen werkzaam als leerkracht, zorgcoördinator en staflid binnen het basisonderwijs. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met als Masteropleiding Orthopedagogiek. Daarna heb ik het postacademische traject voor Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog afgerond. Ik beschik over de basisaantekening diagnostiek en over het diploma leerkracht basisonderwijs, Intern Begeleider en leerkracht bewegingsonderwijs. Ik ben lid en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en ben ingeschreven in het BIG-register. Door mijn diverse werkzaamheden ben ik gewend om zowel met reguliere groepen kinderen te werken als met kinderen met een individuele zorgvraag.

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Toch kunnen er allerlei factoren zijn vanuit de omgeving, maar ook vanuit het kind zelf, die deze ontwikkeling in de weg staan. Mijn doelstelling is om deze kinderen verder te helpen en/ of de problemen op te lossen. Dit kan zowel in de thuissituatie als in de onderwijsleersituatie. Als orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog probeer je door middel van onderzoek (diagnostiek) de oorzaken van het gedrag of bepaalde gevoelens duidelijk te krijgen en deze door middel van behandeling te verbeteren of veranderen. Soms is alleen diagnostiek voldoende en soms kan er direct worden begonnen met een behandeling. Zo krijgt iedere cliënt een traject op maat.

Een orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog geeft daarnaast advies, tips en trainingen aan kinderen, ouders en leerkrachten. Een nauwe samenwerking met de ouders en leerkrachten is dan ook van het grootste belang. Mijn motto is om niet naar de problemen te kijken, maar naar de oplossingen. Benader problemen als “een tekort aan vaardigheden die nog aangeleerd moeten worden”. Gedrag is immers voor een groot gedeelte aangeleerd en dus veranderbaar! Vanuit positieve elementen probeer ik stapje voor stapje kinderen en jongeren in de leeftijd van de basisschool, het voortgezet onderwijs en de vervolgstudies in het beroeps – of hoger onderwijs verder te helpen met hun ontwikkeling.

Als orthopedagoog-generalist en/ of kinder- en jeugdpsycholoog vind ik een nauwe betrokkenheid bij het onderwijsleerproces erg belangrijk en werk graag samen met onderwijsinstellingen. Mijn achtergrond als leerkracht zet ik in om realistische handelingsgerichte adviezen richting het onderwijs te kunnen geven. Mijn ervaring uit beide beroepen probeer ik op deze manier zo goed mogelijk te combineren.

Jet Hellema

Mijn naam is Jet Hellema en ik ben als GZ-psycholoog en regiebehandelaar werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek. Als regiebehandelaar bewaak ik het zorgproces en ben ik aanspreekpunt voor de cliënt en de behandelaar als er vragen zijn rondom het onderzoek en/of de behandeling. Ook ben ik persoonlijk betrokken bij de diagnostiek of behandeling. Ongeacht de hulpvraag is het voor mij van belang om goed te luisteren en te kijken naar het kind, het gezin en de betreffende omgeving (school, sport, familie en vrienden). Elke aanmelding heeft immers een eigen uniek verhaal. Voor mij bestaat goed hulpverlenerschap uit cliëntgericht werken, wat inhoudt dat de cliënt centraal staat. Ook vind ik het belangrijk dat er tussen cliënt en behandelaar een goede samenwerking is zodat met elkaar gewerkt kan worden aan het beantwoorden van de hulpvraag.

Iedere week ben ik op de dinsdagen werkzaam voor praktijk. Op de overige dagen ben ik aan het werk als medisch psycholoog bij Rivas. Ik ben lid en geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en bij de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP), tevens ben ik ingeschreven in het BIG register.

Elisa Gildevoet 

Mijn naam is Elisa Gildevoet en ik ben academisch leerkracht en orthopedagoog. Ik heb aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mijn master Orthopedagogiek en diagnostiekaantekening behaald en ben specialist  op het gebied van hoogbegaafdheid door het volgen van de RITHA-Specialist (Radboud International Training on High Ability) opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De afgelopen jaren heb ik lesgegeven in verschillende leerjaren van het basisonderwijs. Ook gaf ik les aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en coaching aan leerkrachten om leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid op een juiste wijze te ondersteunen en te begeleiden. Als leerkracht en orthopedagoog heb ik oog voor het individu en richt ik mij graag op de positieve ontwikkelingen en mogelijkheden. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarbij van groot belang. Op de woensdagen en donderdagen ben ik werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek. Daarnaast ben ik werkzaam binnen het basisonderwijs als Intern Begeleider te Rotterdam.

Martine Verhoeven 

Mijn naam is Martine Verhoeven. Ik ben moeder van twee kinderen en heb in 2008 de bacheloropleiding Social Work afgerond aan de Avans Hogeschool te Breda. Sindsdien heb ik in binnen- en buitenland gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met diverse diagnoses en/ of welke vastliepen op uiteenlopende gebieden, zoals gezinsleven, school of werk. Zo heb ik voor een buitenlandse overheidsinstantie gewerkt als casemanager voor personen met beperkingen in de breedste zin van het woord. Ook heb ik me veelvuldig ingezet in de dagelijkse begeleiding van en zorg voor kinderen en jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag en personen met een verstandelijke beperking, waarbij vaak sprake was van een autismespectrumstoornis en/ of AD(H)D. Ik beschik bovendien over extra expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid en introversie. Bij E. Bos Orthopedagogiek ben ik werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, waarbij ik mijn werkzaamheden zowel voor- als achter de schermen en zowel op kantoor als bij cliënten thuis of bijvoorbeeld op school uitvoer, afhankelijk van wat de specifieke situatie vraagt. Mijn belangrijkste doel is mezelf overbodig te maken. Dat betekent namelijk dat het probleem is opgelost; dat de balans is hersteld.

Elysa Stam 

Elysa website

Mijn naam is Elysa Stam en ik ben werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek als maatschappelijk werker en als orthopedagoog i.o. Ik ben drie dagen per week aanwezig op de praktijk, te weten maandag, woensdag en vrijdag. Deze praktijk staat voor maatwerk, waardoor ik hoop bij te dragen aan het geluk van de kinderen en hun omgeving, om voor hen hun periode van ontwikkeling zo gezond mogelijk te maken en te houden. Kinderen verdienen het om tot hun recht te komen in zowel hun thuis- en schoolsituatie. Mijn ervaring als maatschappelijk werker maakt dat ik zowel positieve punten als valkuilen van cliënten goed in kaart kan brengen en samen stap voor stap kan beoordelen wat een cliënt nodig heeft om mee verder te kunnen, dit vaak ook in samenspraak met ouders en/ of leerkrachten. De orthopedagogiek breidt dit uit door middel van diagnostiek en/ of behandeling om hulpvragen nog gerichter in kaart te kunnen brengen. Niet een standaardanalyse, maar gericht maatwerk voor de cliënt maakt dit werk zo dankbaar.

Vera van Gils 

Mijn naam is Vera van Gils. Ik ben op maandag t/m vrijdag aanwezig in de praktijk als orthopedagoog. Mijn opleiding orthopedagogiek heb ik gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn bachelor heb ik verschillende stages gelopen. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met het observeren van kinderen en het afnemen van intelligentietests. Tijdens mijn stages was ik werkzaam binnen de onderwijssetting met een orthopedagoog of leerkracht. Dit heb ik met zeer veel plezier gedaan. Ik vind het fijn om kinderen te kunnen helpen. In de toekomst hoop ik mijn vaardigheden in het doen van onderzoek en behandeling nog verder te kunnen ontwikkelingen, zodat ik bij kan dragen aan de ontwikkeling van ieder kind!

Annelin Bakker 

Mijn naam is Annelin Bakker. Ik ben op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig in de praktijk als psycholoog. Ik heb de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie in Tilburg gevolgd, na de bachelor Psychologie te hebben afgerond aan de Universiteit Leiden. Tevens heb ik de minor ‘Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief’ gevolgd. Hierdoor heb ik veel kennis opgedaan over het belang van een stabiele, veilige basis in het leven. Het lijkt mij zeer interessant om kinderen, jongeren en hun ouders hiermee te kunnen helpen. Bij E. Bos Orthopedagogiek wil ik graag iedere dag weer mijn kennis en ervaring verder uitbreiden op gebied van de ontwikkeling, opvoeding en problematiek van kinderen en jongeren. Ik hoop hen hier vervolgens mee te kunnen helpen door de juiste diagnostiek en behandeling aan te reiken.

Melissa de Bondt 

Mijn naam is Melissa de Bondt en ik ben werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek als telefoniste en administratief medewerker. Ik ben van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 9:00 tot 13:00. U kunt bij mij terecht voor al uw vragen en voor het eerste contact met de praktijk. Daarna help ik u graag verder met allerlei praktisch zaken. Zo ben ik binnen het team bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het inplannen van afspraken en het zorgdragen voor de dossiers.