Onderzoek naar gedrag / sociaal-emotioneel

Persoonlijkheidsonderzoek / onderzoek naar gedragsproblematiek:
Binnen een persoonlijkheidsonderzoek probeert een orthopedagoog verklaringen te vinden voor bepaald gedrag of facetten in de persoonlijkheid. Bepaalde facetten kunnen kinderen belemmeren in hun dagelijkse bezigheden. De orthopedagoog tracht deze vervolgens te verminderen of op te lossen. Een persoonlijkheidsonderzoek is geschikt voor kinderen en jongeren op de basisschool en het voortgezet onderwijs.   

U kunt hierbij onder andere denken aan: 
– moeite met concentratie, aandacht en/ of impulsiviteit
– angstig, somber en/ of depressief gedrag
– moeite met de omgang met anderen, veelal op zichzelf zijn, leven in een eigen wereld

– moeite met plannen en organiseren
– last hebben van groepsdruk en/ of pestproblematiek
– weinig zelfvertrouwen en/ of een laag zelfbeeld, weinig weerbaarheid
– moeite met prestatiemotivatie
– agressief, brutaal, opstandig gedrag en veel last van conflicten
– vermoedens van faalangst, ADHD, ADD, ODD of autisme ed.

Naar welke facetten er wordt gekeken hangt af van uw hulpvraag en wordt vooraf besproken in het vrijblijvende intakegesprek. Een persoonlijkheidsonderzoek kan worden gekoppeld aan een intelligentieonderzoek.