Faalangstonderzoek

Als uw zoon of dochter erg tegen een toets opziet, moeite heeft met het houden van een spreekbeurt en bij toetsen vooraf van het negatieve uitgaat kan er sprake zijn van faalangst. Faalangst kan de schoolresultaten negatief beïnvloeden en ook op andere momenten in het dagelijkse leven kan faalangst een vervelende rol spelen en leiden tot een laag zelfbeeld, een timide houding, teruggetrokkenheid, somberheid of depressie.

Zowel onderzoek als training: 
Als u vermoedens heeft van faalangst bij uw zoon of dochter kan er een faalangstonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek meet zowel positieve als negatieve faalangst en daarnaast prestatiemotivatie, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en sociale wenselijkheid. Indien gewenst kan ook het zelfbeeld (positief of negatief) worden gemeten. Faalangstonderzoek kan tevens plaatsvinden in combinatie met een intelligentieonderzoek en/ of persoonlijkheidsonderzoek.

Na het faalangstonderzoek biedt deze praktijk ook training aan, deze training kan zowel individueel als in een groep worden gegeven. dit hangt af van de behoefte van het kind zelf en wat voor het kind de beste manier is. Voor de onderbouw, bovenbouw van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er aparte trainingen beschikbaar die passen bij de ontwikkeling van de diverse leeftijdsgroepen.