Mogelijke hulpvragen

– angstklachten, somberheid of depressie
– dyslexie, dyscalculie of andere leerproblematiek
– aandachtstekort, hyperactiviteit (druk gedrag), moeite met concentratie en/ of impulsiviteit
– onvoldoende weerbaarheid, faalangst en/ of een negatief zelfbeeld
– problematiek binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling
– moeite met verwerking echtscheiding
– moeite om mee te komen op school of juist toe aan verrijking
– klachten als hoofdpijn en buikpijn, zonder duidelijke (lichamelijke) oorzaak
– moeite met plannen, organiseren, huiswerk of studievaardigheden
– vermoedens van ADHD, ADD, ODD of autisme spectrum stoornissen
– vermoedens van hoogbegaafdheid
– tegenvallende studievoortgang
– onvoldoende sociale vaardigheden en/ of brutaal/ agressief gedrag
– moeite met de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs (niveaubepaling)
– is mijn kind beter af op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
– hulp bij het aanvragen van een rugzak (leerlinggebonden financiering) of herindicatie
– soortgelijke of andere hulpvragen omtrent opvoeding, ontwikkeling en onderwijs