Diagnostiek – algemeen

Een gedragswetenschapper voert diverse soorten onderzoeken uit om van een probleem de aard en ernst vast te stellen en/ of verklaringen te vinden voor de leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen en stelt indien nodig een diagnose. Alle soorten onderzoek kunnen zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken worden afgenomen. Veel voorkomende onderzoeken zijn het intelligentieonderzoek, onderzoek naar gedrag/ sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsonderzoek of een onderzoek naar het executief functioneren. Tevens kan een leerprobleem of stoornis als dyslexie of dyscalculie worden onderzocht/ vastgesteld.