Onderzoek naar executieve functies

Neuropsychologisch onderzoek:
Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen.

Het reguleren van gedrag gebeurd in de hersenen:
Met behulp van het neuropsychologisch onderzoek wordt gezocht naar goede en minder goede psychologische functies. De betreffende functies en vaardigheden hangen samen met processen in de hersenen. Zij spelen een belangrijke rol bij het functioneren van uw kind en het gedrag wat geuit wordt.

Executieve functies: 
Het onderzoek richt zich op het geheugen (het onthouden van bepaalde informatie), redeneren & logisch denken, ruimtelijk inzicht en aandacht & concentratie. Daarnaast wordt gekeken naar interferentiegevoeligheid, impulsbeheersing, oplossingsvaardigheden en planning & organisatie. Deze begrippen samen worden de executieve functies genoemd. Dit type onderzoek wordt onder andere ingezet bij (vermoedens van) ADHD, ADD en autisme spectrum stoornissen (ASS).