Dyslexie / dyscalculie onderzoek

Als uw kind op school moeite heeft met spelling, lezen, automatiseren en/ of rekenen, zou er sprake kunnen zijn van dyslexie en/ of dyscalculie. De achterstanden op spelling, technisch leesgebied of rekengebied worden in kaart gebracht en indien van toepassing omgezet in de diagnose dyslexie (waarvoor een verklaring wordt afgegeven) of dyscalculie. Met de diagnoses kan behandeling worden aangevraagd en compensatiemogelijkheden binnen het onderwijs.

Kenmerken: 
Een van de kenmerken is moeite met automatiseren, dit houdt in dat kinderen moeite hebben om regels te leren en deze te onthouden. Het lijkt, dat een kind steeds opnieuw moet beginnen en de regels steeds kwijt is. Op rekengebied kunt u hierbij denken aan het niet kunnen beheersen van de tafels of veel moeite hebben met wiskundige bewerkingen. Op lees/ spellinggebied draait uw zoon of dochter bijvoorbeeld letters om, komt vaak met een onvoldoende thuis voor dictee, heeft moeite met het leren van buitenlandse talen of heeft een langzamer tempo bij hardop lezen.

Hulp binnen het onderwijs: 
Een dyslexie en/ of dyscalculieonderzoek geeft de aard en ernst aan van deleerproblematiek. Voor dyslexie wordt ook de dyslexieverklaring afgegeven. Na onderzoek kan het onderwijs compenserende middelen inzetten en aangevragen. Uw zoon of dochter kan dan de hulp krijgen, die hij of zij verdiend en nodig heeft. Niets is immers zo frustrerend, als iets niet lukt, waar je zo je best voor doet! Denk bijvoorbeeld aan meer toetstijd en de aanvraag van een daisyspeler of gebruik van de rekenmachine als hulpmiddel. Dyslexie en/ of dyscalculieonderzoek wordt meestal verricht op de basisschool, maar kan ook gedaan worden binnen het voortgezet onderwijs.

Samenhang met sociaal-emotionele problematiek: 
Een dyslexieonderzoek en / of dyscalculieonderzoek kan worden gecombineerd met een intelligentieonderzoek, evenals met een neuropsychologisch onderzoek of een persoonlijkheidsonderzoek. Vaak spelen namelijk zaken als een lager zelfbeeld of faalangst ook een rol bij dyslexie en/ of dyscalculie en worden dan meegenomen in het onderzoek.