Behandeling – algemeen

Naast diverse vormen van onderzoek (diagnostiek), biedt E. Bos Orthopedagogiek, ook trainingenbehandeling, begeleiding en advisering aan. 

Begeleiding en/of training vindt meestal plaats na onderzoek, maar kan ook zonder onderzoek of op basis van eerder onderzoek plaatsvinden. Begeleiding en training is bedoeld om individueel problemen te verhelpen die nog niet al te ernstig zijn, zoals bepaalde gedragselementen in de opvoeding of ontwikkeling die thuis of op school niet lekker lopen. Hiervoor geldt, dat er door middel van preventief handelen grotere, ernstige problemen voorkomen kunnen worden! 

Behandeling wordt gegeven in de vorm van psychologische hulpverlening en omvat de “complexere problematiek” om basis van een diagnose. Hier gaat het om het aanpakken en verbeteren van stoornissen of ernstige problematiek of klachten. Hierbij kunt u denken aan ADD/ ADHD, autisme, agressieregulatie, faalangst, angstproblematiek, negatief zelfbeeld of dyscalculie.

Advisering is bedoeld voor ouder(s) en verzorger(s) en/ of leerkrachten, met als doel om beter met de problematiek thuis of op school om te kunnen gaan. Per hulpvraag wordt er individueel advies gegeven en getracht alle vragen te beantwoorden. Advisering omvat vaak enkele consulten.