Studievaardigheden

Training van de studievaardgheden:
Kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen moeite hebben met hun huiswerk en studievaardigheden. Studievaardigheden zijn nodig om op een goede manier nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes (inzet, werkhouding, motivatie en concentratie) eigen te maken. Zo kunnen middelbare scholieren last hebben van moeite met het houden van overzicht en met het plannen en organiseren van hun taken en activiteiten,. Verder kan er een tekort zijn in de vaardigheden betreffende “leren leren”. Sommigen hebben juist weer moeite met time-management en besteden daardoor veel meer tijd aan hun huiswerk dan in werkelijkheid nodig is. Als het leren en/ of maken van huiswerk stroef verloopt, kan dit liggen aan een tekort van bovengenoemde studievaardigheden.

Een tekort aan “leren leren” wordt ook vaak gezien bij hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen hebben op de basisschool zo weinig moeite gehad met het huiswerk, dat ze zich geen leerstrategieen eigen hebben gemaakt. Vaak krijgen deze kinderen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs problemen. Om dit te voorkomen, kan een preventieve training in de studievaardigheden erg handig zijn!

Naast problematiek omtrent hoogbegaafdheid, kan het ook te maken hebben met een benedengemiddelde intelligentie, ook sociaal-emotionele pronblematiek als somberheid, depressie, angststoornissen, piekeren of faalangst kan leiden tot verminderde studievaardigheden. Binnen deze praktijk kan de aard en ernst van de sociaal-emotionele problematiek in kaart gebracht worden door middel van een onderzoek.

In deze training wordt aandacht besteed aan 15 studievaardigheden te verdelen in:
– plannen van het huiswerk en timemanagement
– organiseren van de werkomstandigheden
– samenwerkingsvaardigheden
– het adequaat verwerken van de leerstof

Het adequaat verwerken van de leerstof is gericht op drie facetten:
– het proces van het leren informatie opnemen, dit leerwerk kan ondersteund worden door middel van het maken van een samenvatting. Er wordt ook aandacht besteed aan woordjes leren, aantekeningen maken, hoofd – en bijzaken onderscheiden en verbanden leggen.

– het proces van informatie verstrekken, dit maakwerk gaat vooral om het goed afleveren van een product. Hierbij valt te denken aan een presentatie maken, boekverslagen, werkstukken en verhalen schrijven.

– het proces van informatie verwerven, hierbij gaat het om het verzamelen van informatie op een gestructureerde manier. Hierbij valt te denken aan het raadplegen van boeken, registers, bronnen, internet, instellingen en personen.

De training van de studievaardigheden kan los worden aangeboden of in combinatie met bijvoorbeeld de geheugentraining of faalangstreducatietraining. Het aantal sessies hangt af van de behoefte van de individuele leerling en wordt in overleg van te voren vastgesteld.