Medewerkers

“E. Bos Orthopedagogiek voor een
gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling” 

De medewerkers van de praktijk stellen zich graag aan u voor:

Eli Bos

Foto website mei 2013

Mijn naam is Eli Bos en ik ben orthopedagoog-generalist, de hoofdbehandelaar en de praktijkhouder van E. Bos Orthopedagogiek. Voorheen werkzaam als leerkracht basisonderwijs en zorgcoördinator. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met als Masteropleiding Orthopedagogiek. Daarna heb ik het postacademische traject voor Orthopedagoog-Generalist afgerond. Ik beschik over de basisaantekening diagnostiek en over het diploma leerkracht basisonderwijs en leerkracht bewegingsonderwijs. Ik ben lid en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Door mijn diverse werkzaamheden ben ik gewend om zowel met reguliere groepen kinderen te werken als met kinderen met een individuele zorgvraag. Daarnaast ben ik verbonden als docent aan de HBO opleiding Toegepaste Psychologie voor de vakken ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspathologie.

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Toch kunnen er allerlei factoren zijn vanuit de omgeving, maar ook vanuit het kind zelf, die deze ontwikkeling in de weg staan. Mijn doelstelling is om deze kinderen verder te helpen en/ of de problemen op te lossen. Dit kan zowel in de thuissituatie als in de onderwijsleersituatie. Als orthopedagoog-generalist probeer je door middel van onderzoek (diagnostiek) de oorzaken van het gedrag of bepaalde gevoelens duidelijk te krijgen en deze door middel van behandeling te verbeteren of veranderen. Soms is alleen diagnostiek voldoende en soms kan er direct worden begonnen met een behandeling. Zo krijgt iedere cliënt een traject op maat.

Een orthopedagoog-generalist geeft daarnaast advies, tips en trainingen aan kinderen, ouders en leerkrachten. Een nauwe samenwerking met de ouders en leerkrachten is dan ook van het grootste belang. Mijn motto is om niet naar de problemen te kijken, maar naar de oplossingen. Benader problemen als “een tekort aan vaardigheden die nog aangeleerd moeten worden”. Gedrag is immers voor een groot gedeelte aangeleerd en dus veranderbaar! Vanuit positieve elementen probeer ik stapje voor stapje kinderen en jongeren in de leeftijd van de basisschool, het voortgezet onderwijs en de vervolgstudies in het beroeps – of hoger onderwijs verder te helpen met hun ontwikkeling.

Als orthopedagoog-generalist vind ik een nauwe betrokkenheid bij het onderwijsleerproces erg belangrijk en werk graag samen met onderwijsinstellingen. Mijn achtergrond als leerkracht zet ik in om realistische handelingsgerichte adviezen richting het onderwijs te kunnen geven. Mijn ervaring uit beide beroepen probeer ik op deze manier zo goed mogelijk te combineren.

Tessa Timmers

Mijn naam is Tessa Timmers en heb de bachelor studie pedagogische wetenschappen en de master orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit van Leiden en ben afgestudeerd als orthopedagoog/ gedragswetenschapper. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan op het gebied van ‘leren leren’, waarbij de focus lag op bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of plannen en organiseren en andere executieve functies. Daarnaast ben ik ambulant gespecialiseerd begeleider, waarbij ik jongeren met ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld gedrag binnen het autisme spectrum en/ of AD(H)D) en hun ouders begeleid. Ik ben twee dagen per week werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek als orthopedagoog/gedragswetenschapper. Dit is een afwisselende en uitdagende functie. Door middel van diagnostisch onderzoek breng ik in kaart waar het kind of jongere in zijn of haar ontwikkeling vastloopt en wat hier de verklaring voor is. Uit het onderzoek kan blijken dat er sprake is van bijvoorbeeld een diagnose. Werken als orthopedagoog is echter altijd maatwerk: iedere persoon is anders, ook wanneer er sprake is van een bepaalde diagnose. Het doel van diagnostisch onderzoek is niet het primair stellen van de diagnose, maar het bieden van een passende behandeling en/ of advies, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hier draag ik graag aan bij.

Elysa Stam

Elysa website

Mijn naam is Elysa Stam en ik ben werkzaam bij E. Bos Orthopedagogiek als maatschappelijk werker en als orthopedagoog i.o. Ik ben drie dagen per week aanwezig op de praktijk, te weten maandag, woensdag en vrijdag. Deze praktijk staat voor maatwerk, waardoor ik hoop bij te dragen aan het geluk van de kinderen en hun omgeving, om voor hen hun periode van ontwikkeling zo gezond mogelijk te maken en te houden. Kinderen verdienen het om tot hun recht te komen in zowel hun thuis- en schoolsituatie. Mijn ervaring als maatschappelijk werker maakt dat ik zowel positieve punten als valkuilen van cliënten goed in kaart kan brengen en samen stap voor stap kan beoordelen wat een cliënt nodig heeft om mee verder te kunnen, dit vaak ook in samenspraak met ouders en/ of leerkrachten. De orthopedagogiek breidt dit uit door middel van diagnostiek en/ of behandeling om hulpvragen nog gerichter in kaart te kunnen brengen. Niet een standaardanalyse, maar gericht maatwerk voor de cliënt maakt dit werk zo dankbaar.