Geheugentraining

– Is uw zoon of dochter thuis vaak verstrooid of vergeetachtig?
– Heeft uw kind moeite met onthouden of met structuur aanbrengen in huiswerk?
– Is er sprake van concentratieproblematiek?
– Duurt het maken van huiswerk erg lang en leidt het tot te weinig resultaat?
– Is uw zoon of dochter bij een toets het geleerde al weer vergeten?

Herkent u bovenstaande zaken bij uw kind, dan kan het baat hebben bij een geheugentraining.

In deze geheugentraining staat het leren van geheugenstrategieen centraal. Er wordt geleerd deze te gebruiken en toe te passen in zowel de thuis – als schoolsituatie. Iedere strategie wordt ingeoefend door middel van verschillende oefeningen en worden een aantal keer herhaald. Hierdoor slijpt leerstof beter in en wordt er meer structuur aangebracht in het leren van huiswerk. Plannen en organiseren wordt op deze manier ook gemakkelijker en zowel het korte, als het lange termijngeheugen gaat beter functioneren.

Naast geheugenstrategieen wordt er ook aandacht besteed aan concentratieoefeningen. De training wordt toegespits aan de behoefte van het kind. De training is multisensorieel van aard, dit houdt in dat verschillende zintuigen en capaciteiten van het geheugen worden aangesproken. Op deze manier sluit de training aan bij iedere soort van leren en kunnen er voor verschillende soorten leerstof, diverse strategieen worden aangeleerd.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 60 minuten en bevat een voor – en nameting van de vaardigheden van uw kind, zodat de voortgang inzichtelijk gemaakt kan worden.